1st CLASS 2nd HAND HI-FI.

2nd Hand Audio Powered by Robertoshop

Overture

Sumic Audio

Specifikacije:

GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Vodiči: x4, 99.9999% srebro, kratki kristali, polirani. Broj vodiča: 4.
GEOMETRIJA: Spiralna.
Dielektrik: Teflon, zrak.
KAPACITET: 130pF/2.4 m.

Dužina: 2 m
Za više info: +385 99 4747 120, Božo