1st CLASS 2nd HAND HI-FI.

2nd Hand Audio Powered by Robertoshop

Black Hole 17

Sumic Audio

Specifikacije:

GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Vodiči: 99.9999% srebro, kratki kristali, polirani. Broj vodiča: 3.
GEOMETRIJA: Spiralna.
Dielektrik: Teflon, zrak.
KAPACITET: 45pF/m.

Za više info: +385 99 4747 120, Božo