1st CLASS 2nd HAND HI-FI.

2nd Hand Audio Powered by Robertoshop

BH-5

Sumic Audio

Specifikacije:

GLAVNE KARAKTERISTIKE:
Vodiči: 99.9999% srebro, kratki kristali, polirani.
Broj vodiča: x7.
GEOMETRIJA: Spiralna.
Dielektrik: Teflon, zrak.
KAPACITET: 60pF/m.
Procjena snage: 6500 W /30 Amp/.

Dužina: 1 m
Za više info: +385 99 4747 120, Božo